Názov zmluvy:

  Číslo zmluvy:      

  Predmet zmluvy:

  Cena:                        

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke

č.OPKZP-P01-SC111-2017-33/57/240

13/2021

Úprava práv a povinností Zmluvných strán o spôsobe blankozmenky

-

 

Dátum účinnosti zmluvy:

Platnosť zmluvy do:

Dátum uzatvorenia:

Dátum zverejnenia:

10.08.2021

Doba neurčitá

04.08.2021

09.08.2021 

 

1. Zmluvná strana:

Obec Vasiľov

Vasiľov 99

029 51 p. Lokca

 

2. Zmluvná strana:

IČO:

DIČ:

Adresa:

Ministerstvo životného prostrdia

42181810

2023106679

Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava

 

Sťiahnuť tu: