Názov zmluvy:

  Číslo zmluvy:      

  Predmet zmluvy:

  Cena:                        

Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

04/2021

Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi

 

Dátum účinnosti zmluvy:

Platnosť zmluvy do:

Dátum uzatvorenia:

Dátum zverejnenia:

                                         24.02.2021

Doba neurčitá

23.02.2021

 23.02.2021 

 

1. Zmluvná strana:

Obec Vasiľov

Vasiľov 99

029 51 p. Lokca

 

2. Zmluvná strana:

IČO:

DIČ:

Adresa:

NATUR-PACK, a.s

35 979 798

-

Bajkalská 25, Bratislava

 

Sťiahnuť tu: