Názov zmluvy:

  Číslo zmluvy:      

  Predmet zmluvy:

  Cena:                        

Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov 21 2020

03/2021

Zneškodnenie odpadov na Skládke TKO Zubrohlava

1 t / 66,00 € 

 

Dátum účinnosti zmluvy:

Platnosť zmluvy do:

Dátum uzatvorenia:

Dátum zverejnenia:

                                         05.01.2021

28.02.2021

04.01.2021

04.01.2021 

 

1. Zmluvná strana:

Obec Vasiľov

Vasiľov 99

029 51 p. Lokca

 

2. Zmluvná strana:

IČO:

DIČ:

Adresa:

Technické služby mesta Námestovo

30222281

202056012

Miestneho priemyslu 560 , Námestovo

 

Sťiahnuť tu: