Názov zmluvy:

  Číslo zmluvy:      

  Predmet zmluvy:

  Cena:                        

Dohoda o zneškodnení odpadov 21 2020

05/2020

Zneškodnenie odpadov na Skládke TKO Zubrohlava

1 t / 66,00 € 

Dátum účinnosti zmluvy:

Platnosť zmluvy do:

Dátum uzatvorenia:

Dátum zverejnenia:

01.03.2020

31.12.2020

14.02.2020

17.02.2020 

1. Zmluvná strana:

Obec Vasiľov

Vasiľov 99

029 51 p. Lokca

2. Zmluvná strana:

IČO:

DIČ:

Adresa:

Technické služby mesta Námestovo

30794536

-

Miestneho priemyslu 560 , Námestovo

Sťiahnuť tu: