Názov zmluvy:

  Číslo zmluvy:      

  Predmet zmluvy:

  Cena:                        

Zmluva č. 320 0564 o poskytnutí dotácie

07/2020

Záväzok  poskytnúť príjemcovi dotáciu

3 000,00 €

Dátum účinnosti zmluvy:

Platnosť zmluvy do:

Dátum uzatvorenia:

Dátum zverejnenia:

25.03.2020

31.8.2020

23.03.2020

 24.03.2020 

1. Zmluvná strana:

Obec Vasiľov

Vasiľov 99

029 51 p. Lokca

2. Zmluvná strana:

IČO:

DIČ:

Adresa:

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

00177474

2020878992

Kutuzovova 17, Bratislava

Sťiahnuť tu: