Názov zmluvy:

  Číslo zmluvy:      

  Predmet zmluvy:

  Cena:                        

Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

03/2020

Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi

 

Dátum účinnosti zmluvy:

Platnosť zmluvy do:

Dátum uzatvorenia:

Dátum zverejnenia:

                                         04.01.2020

Doba neurčitá

04.01.2020

 04.01.2020 

 

1. Zmluvná strana:

Obec Vasiľov

Vasiľov 99

029 51 p. Lokca

 

2. Zmluvná strana:

IČO:

DIČ:

Adresa:

NATUR-PACK, a.s

35 979 798

-

Bajkalská 25, Bratislava

 

Sťiahnuť tu: