Rok 2023: 

Názov Vyvesené Zvesené
Pozvánka OZ 21.9.2023 13.9.2023  
Verejná vyhláška 13.9.2023  
Vytyčovací náčrt Vasiľov    
Popis k vytýčeniu pozemkov     
Rozhodnutie  Verejné vyhláška

22.8.2023 

 
Rozhodnutie 17.8.2023   
Verejná vyhláška - rozhodnutie 01.08.2023.  
OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE 24.7.2023  
Zverejnenie rozhodnutia o schválení vykonania projektu  21.7.2023  
Obec Lokca - rozhodnutie  18.7.2023  
Ročný výkaz o komunálnom odpade r.2022 21.04.2023  
Poplatky_ vypočet_za rok 2022 – na zverejnenie 13.2.2023   
     

 

Rok 2022: 

Názov Vyvesené Zvesené
Úroveň vytriedenia v %_za rok 2021 14.2.2022  
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu.......  11.1.2022   

 

Rok 2021: 

Názov

Vyvesené

Zvesené

Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov pre PJPU........ 7.6.2021   
Zámer č.1/2021 obce Vasiľov 24.5.2021   

Oznámenie o zániku mandátu
   
   
TESTOVANIE COVID 2021 4.2.2021  

 

Rok 2020:

 

 

Názov

Vyvesené

Zvesené

Polícia SR. 17.12.2020  
23.11.2020  
Dodatok k VZN č.5 o opatrovateľskej službe 23.11.2020  
Dodatok 7/2020 o odpadoch

23.11.2020

 
Popis k VZN Vasiľov 2020

23.11.2020

 
Dodatok VZN Odpady Vasilov 2020

23.11.2020

 
Výsledkov voľby do NR SR  

03.03.2020

 
 Výbor Bývalých urbarialistov obce Vasiľov, pozemkové spoločenstvo srdečne pozýva všetkých svojich členov na valné zhromaždenie spoločenstva

05.02.2020

 


 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov - oznámenie

Názov

Vyvesené

Zvesené

V zmysle § 4 ods. 6 zákona 329/2018 Z. z. zverejňujeme úroveň vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá je za rok 2019 = 32,79 %

18.02.2020

 28.02.2021


 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Názov

Vyvesené

Dátum zvesenia

Vydanie hlasovacieho preukazu

08.01.2020

29.02.2020

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisia

03.12.2019

09.01.2020

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

08.11.2019

10.01.2020

Informácie pre voliča

08.11.2019

02.03.2020


Rozpočet obce

Názov

Vyvesené

Zvesené

Rozpočet obce na roky 2020 - 2022

 

3.12.2019

 31.12.2020