Za rok 2023

Správa o činnosti za rok 2022

Správa z NFK č.12023 za r.2022 TJ-Vasiľov

Plán práce HK obce Vasiľov na 1. polrok  2023

 

Za rok 2022: 

 

 

Za rok 2021:

 

Za rok 2020:

 

Za rok 2019:

 

Za rok 2018:

Za rok 2017: