v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy s materskou školou Jána Vojtaššáka, Ulica Špitál 967/4, Zákamenné

s predpokladaným nástupom od 01.08.2022

čítaj ďalej