Výbor Bývalých urbarialistov obce Vasiľov, pozemkové spoločenstvo  srdečne  pozýva všetkých svojich členov   na valné zhromaždenie spoločenstva : Bývalí urbarialisti obce Vasiľov, pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční :

  

10.04.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

v sále Kultúrneho domu obce Vasiľov

 

Program valného zhromaždenia

 1. Prezentácia účastníkov od 13.30 do 14.00 hod.
 2. Zahájenie
 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Správa o činnosti za rok 2020,2021.
 5. Správa o hospodárení za rok 2020,2021.
 6. Správa dozornej rady za rok 2020,2021
 7. Správa  odborného lesného hospodára za rok 2020,2021 a plán práce na rok 2022
 8. Schválenie účtovnej závierky za rok 2021, návrh a schválenie rozdelenia podielov  zo zisku za rok 2020,2021
 1. Diskusia
 2. Uznesenie
 3. Záver

 

 

!!! ÚČASŤ VŠETKÝCH ČLENOV SPOLOČENSTVA JE NUTNÁ !!!

 

Biela Orava

Ak chcete pozerať videa na stránke musíte mať povolené všetky Cooklies

Požiar

HASIC

Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ZOOM

 +A A -A

Podnikatelia v obci

1

2

3

4

6

8

10

 

Reklama